Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

KHOA MARKETING

TS. Lê bách Giang - Trưởng khoa

0975.22.33.66 -

Ths. Lê Thị Kim Tuyết - Phó trưởng khoa

0905.570.186 -

Ths. Phan Thị Thuỳ Dương - PTBM TT đa phương tiện

0913.330.357 -

Cô Lương Thị Thanh Huyền - Giáo vụ khoa

0932.55.65.60 -